Tietosuojaseloste

Päivitetty 6.7.2018

Tämä tietosuojaseloste koskee DESK Peaknet Oy:n yhteydenotto- ja tarvekartoituslomakkeilla lähetetyistä tiedoista muodostuvaa rekisteriä ja siihen tallennettuja henkilötietoja.

Rekisterinpitäjä
DESK Peaknet Oy, y-tunnus 2609945-9,
Hyttimestarintie 3, 02780 Espoo, puh. 020 744 3200

Tietosuoja-asioista vastaava yhteyshenkilö
Lars Furuholm, lars.furuholm (at) desk.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on ainoastaan yhteydenotto- tai tarvekartoituspyyntöösi vastaaminen.

Rekisterin tietosisältö
Kävijän yhteydenotto- tai tarvekartoituslomakkeella lähettämät tiedot.

Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin merkittäviä tietoja saadaan rekisteröidyltä itseltään.

Tietojen luovutukset
Ei säännönmukaisia tietojen luovutuksia kolmansille osapuolille. Ei tietojen luovutuksia EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Tietojen suojaus
Ainoastaan määrätyillä yrityksen ja sen lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on oikeus käyttää tietoja. Rekisterinpitäjän käyttämän Kotisivukone-verkkoalustan ylläpitäjä (Fonecta Oy) on sitoutunut toteuttamaan asianmukaiset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet henkilötietojen suojaamiseksi.

Profilointi ja automaattinen päätöksenteko
Henkilötietoja ei käytetä profilointiin tai automaattiseen päätöksentekoon.

Henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Jokaisella on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut tietonsa. Jokaisella on myös oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista ja tietojensa poistamista. Pyyntö tulee lähettää sähköpostitse osoitteeseen: lars.furuholm (at) desk.fi.