Teemme yritysten tiloista ja kokouksista toimivia

DESK logo

Teknologisen kehityksen airuena – DESKin historia osoittaa miten työympäristöt muuttuvat

DESK Peaknet Oy:n toiminta alkoi lokakuussa 2014. Yhtiön juuret ulottuvat kuitenkin jo 1990-luvun puoliväliin, jolloin matkapuhelimet yleistyivät nopeasti niin yritys- kuin kotikäytössäkin. DESKin avainhenkilöiden pitkä kokemus matkapuhelinbisneksen sekä yritysteknologian parissa on luonut yhtiölle vakaan pohjan AV-ratkaisujen toimittajana. Pitkäaikaiset asiakkaat ovat turvautuneet siihen jo vuosien ajan.

90-luvulla matkapuhelimien jälleenmyyntiin erikoistunut Setele Oy tarjosi asiakkailleen aikansa edistyksellisintä teknologiaa. Setelen osakkaaksi 1993 siirtynyt, nykyinen DESKin hallituksen puheenjohtaja, Lars Furuholm toimi tuolloin Setelen yritysmyynnin johtajana. Setele myi matkapuhelimien lisäksi puhelinliittymiä ja yritys tunnettiin Soneran, nykyisen Telian, suurimpana jälleenmyyjänä Suomessa. Elokuussa 1998 tehdyssä yrityskaupassa Setele myytiin Radiolinjalle Oy:lle ja siihen kuuluvalle Mäkitorppa Oy:lle, jolloin myös Furuholm myi muiden osakkaiden kanssa osuutensa Setelestä.

Setelen myynnistä seuranneen kilpailukiellon päätyttyä Furuholmin palo matkapuhelinmarkkinoille oli edelleen kova. Tämän seurauksena Setelen entisistä osakkaista kasattiin Seinäjoella kokoon tiimi, joka perusti Wextra Oy:n.

Wextran toiminta kasvoi hyvin nopeasti ja toimipisteitä avattiin Seinäjoen lisäksi Helsinkiin, Tampereelle ja Valkeakoskelle. Tuotevalikoima koostui aluksi matkapuhelimista sekä liittymistä, mutta laajeni pian myös muuhun yritysteknologiaan. Yhtenä merkittävimpänä palveluna yhtiö tarjosi yrityksille toimitiloihin asennettavia turvatekniikkaratkaisuja. Wextran turvatekniikan yksikkö kasvoi yhtiölle tärkeäksi osastoksi, jonka tuotteisiin kuului muun muassa kulunvalvonta-, äänievakuointi- sekä videovalvontajärjestelmiä. 

Wextralla oli monia merkittäviä asiakkaita kaupan alalta. Tyypilliselle asiakkaalle toimitettiin teknologiaa helpottamaan yrityksen jokapäiväisiä prosesseja ja turvaamaan toimitiloja. Turvateknologian kautta tekniset ratkaisut tulivat yhtiölle varsin tutuksi. 2010-luvulla teknologian ottaessa uusia harppauksia, monille yrityksille syntyi nopeasti uudenlaisia tekniikkaan kohdistuvia tarpeita. Aikaisemmin näytöt olivat olleet osa turvateknistä järjestelmää, mutta nyt näyttöjä haluttiin käyttää myös täysin uusiin tarkoituksiin, kuten mainostamiseen sekä asiakkaiden informoimiseen. Infonäyttöjä hyödynnettiin myös esimerkiksi taloyhtiöiden asukasviestinnässä ja Espoon Suurpellosta löytyikin pilotoitava asuinalue, jossa viiteenkymmeneen porrashuoneeseen asennettiin infonäytöt.

BLC-Turva Oy kiinnostui Wextran turvatekniikkayksiköstä vuonna 2013, ja kaupat tehtiin vuotta myöhemmin. Kauppojen jälkeen Wextran liiketoiminta koostui lähinnä matkapuhelimien ja teleoperaattoripalvelujen myynnistä. Wextrassa matkapuhelinbisnekselle ennakoitiin kuitenkin heikkoja tulevaisuuden näkymiä. Kilpailu oli tiukkaa eri toimijoiden kesken ja operaattorit olivat etulyöntiasemassa, koska niiden toiminta laajentui matkapuhelinmyyntiin suoraan loppuasiakkaille ilman jälleenmyyjien osuutta. Tämän seurauksena Lars Furuholm, Petri Eriksson ja Elmo Väisänen päätyivät perustamaan nykyisen DESK Peaknet Oy:n. Uusi yhtiö osti Wextralta Helsingin ja Tampereen liiketoiminnat. Uudelle yhtiölle kerättiin osakepääoma, jonka avulla rakennettiin DESKiä. Merkkinä jatkuvasta muutoksesta DESK tarjoaa nyt toimivia työympäristöjä palveluna – monipuolisen teknologian lisäksi suunnittelua, kalustusta sekä viihtyisyyttä että työn sujuvuutta parantavia ratkaisuja.

Hyvä palvelu on aina ollut deskiläisten periaatteena. Vielä tänä päivänä DESK palvelee samoja asiakkaita, jotka hankkivat matkapuhelimensa 90-luvun puolivälissä Seteleltä. Ammattinäytöt ovat korvanneet Wextran aikaiset piirtoheittimet, mutta ajatus on pysynyt samana. Kun tekniikka toimii, niin sitä ei huomaa.

 

Kiinnostaako yhteistyö?

Ota yhteyttä!

Suunnitellaan yhdessä helppo, toimiva ja kustannustehokas kokoustekniikkaratkaisu yrityksenne käyttöön!

Yhteystiedot
This website uses cookies

We use cookies to store your preferences and improve your user experience. By continuing to visit the Website, you agree that we store and use cookies on your device.